วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  คณะครูอาสาและตัวแทนคนไทยในกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ร่วมแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ในงาน International Mother Language Day ณ สถานฑูตบังคลาเทศ ภายในงานมีการแสดงของชาติต่างๆที่มาร่วมงานกว่า 10 ประเทศ เช่น รัสเซีย เนปาล อินเดีย กัมพูชา บังคลาเทศ เป็นต้น รวมทั้งได้มีโอกาสรับประทานอาหารค่ำและถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก ซึ่งนับว่าเป็นเกียรติของครูอาสาฯอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสและประสบการณ์ที่ดีในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยให้กับนานาประเทศ