วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 วัดพุทธดัลลัส มลรัฐเท็กซัสได้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีกิจกรรมทางศาสนาต่าง ๆ เช่น การไหว้พระสวดมนต์ การนั่งสมาธิ กิจกรรมการสื่อวิดิทัศน์วันมาฆบูชา การเวียนเทียน การตักบาตร และการส่งเสริมใส่ชุดไทย ซึ่งการจัดกิจกรรมได้สำเร็จไปได้ลุล่วงไปด้วยดี นักเรียนมีความรู้ในวันมาฆบูชา รำลึกถึงคุณศรีพระรัตนตรัย เจริญสติ และเรียนรู้วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม