วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ได้มีการจัดงานทำบุญวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมงานทำบุญ ภายในงานมีกิจกรรมทางศาสนาต่างๆมากมาย เช่น การไหว้พระ สวดมนต์ ทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียน ฟังเทศน์ เป็นต้น อีกทั้งยังมีการแสดงจากโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จำนวน 3 ชุดการแสดง ได้แก่ การบรรเลงดนตรีไทยและขับร้อง เพลงลาวดำเนินทราย, เพลงออเจ้าเอย ฝึกซ้อมโดย คุณครูชาคริสต์ กาทอง  และ การแสดง ระบำสุโขทัย ฝึกซ้อมโดย คุณครูธนบัตร เอี่ยมสอาด ซึ่งเป็นที่สนใจและชื่นชมของผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก