วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 พุทศาสนิกชนพร้อมเพรียงกันทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. นอกเหนือจากการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามแบบแผนของชาวพุทธแล้ว มีการแสดงของนักเรียนและครูอาสาประจำการ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยการบรรเลงดนตรีเพลง เขมรโพธสัตว์, นกเขาขแมร์เถา, การแสดงโปงลาง และเซิ้งกะโป๋ สร้างความอิ่มเอมใจให้ผู้ที่มาร่วมงานอย่างถ้วนหน้า