วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ได้จัดกุศลพิธีวันมาฆบูชา โดยสาธุชนที่มาร่วมพิธีได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร เวียนเทียน และฟังพระธรรมเทศนา เรื่อง "โอวาทปาฏิโมกข์ หัวใจพระพุทธศาสนา" บรรยายธรรมโดย พระราชธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์  อีกทั้งร่วมรับชมการแสดงดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยจากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดพุทธานุสรณ์ด้วย