วันเสาร์ที่ 8 และ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ วัดไทยลอสแองเจลิส เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ทางโรงเรียนวัดไทยลอสแองเจลิส ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียนขึ้น มีนักเรียนและผู้ปกครองให้ความสนใจและเข้าร่วมมากมาย กิจกรรมจัดขึ้นและสำเร็จไปได้ด้วยดี และเด็ก ๆ ยังได้ความรู้เกี่ยวกับวันมาฆบูชาอีกด้วย