วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดธัมมารามได้จัดงานวันปิดภาคเรียนขึ้น ซึ่งตรงกับทางวัดธัมมารามจัดงานวันพ่อแห่งชาติขึ้น โดยในวันงานช่วงเช้าจะเป็นการทำบุญตักบาตร และช่วงบ่ายเป็นวันที่เด็กได้รับสัมฤทธิบัตรและงานวันพ่อ พิธีกราบพ่อภายในโบสถ์ จากนั้นจึงมีการแสดงของเด็กและมอบรางวัลต่าง ๆ สำหรับเด็ก ครูโบว์ได้จัดเตรียมทำเกียรติบัตรสำหรับแจกในงาน และเตรียมการแสดงของนักเรียน 3 ระดับชั้น และลำดับพิธีการต่าง ๆ ภายในงาน

สำหรับงานวันพ่อแห่งชาติ คณะครูอาสาได้ออกแบบบอร์ดวันพ่อ และจับผ้าตกแต่งบอร์ด จากนั้นจัดเตรียมพื้นที่ตั้งโต๊ะสำหรับทำบุญใส่บาตร โต๊ะสำหรับทานอาหารของผู้มาเข้าร่วมงาน และเก้าอี้ภายในโบสถ์สำหรับงานพิธีทางศาสนา ซึ่งในวันงานคณะครูได้เตรียมของสำหรับใส่บาตรจำนวน 400 ชุดแยกเป็นของคาวและของหวาน รวมเป็น 800 ชุด เมื่อถึงเวลาได้ทำหน้าที่รับของจากพระและนำไปจัดแยกเพื่อให้ผู้มาเข้าร่วมได้รับประทานกัน และเมื่อเสร็จงานจึงเก็บของเก็บโต๊ะทั้งหมดให้เรียบร้อย