วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 วัดธัมมารามได้จัดงานกฐินพระราชทานขึ้นมา โดยมีนางจิตนา รักธรรมเป็นเจ้าภาพ โดยทางคณะครูอาสาได้จัดเตรียมพื้นที่ตั้งโต๊ะสำหรับทำบุญใส่บาตร โต๊ะสำหรับทานอาหารของผู้มาเข้าร่วมงาน และเก้าอี้ภายในโบสถ์สำหรับงานพิธีทางศาสนา ซึ่งในวันงานคณะครูได้เตรียมของสำหรับใส่บาตรจำนวน500ชุดแยกเป็นของคาวและของหวาน รวมเป็น1000ชุด และจัดเป็นชุดสังฆทาน เมื่อถึงเวลาได้ทำหน้าที่รับของจากพระและนำไปจัดแยกเพื่อให้ผู้มาเข้าร่วมได้รับประทานกัน และเมื่อเสร็จงานจึงเก็บของเก็บโต๊ะทั้งหมดให้เรียบร้อย