วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 วัดธัมมารามได้จัดงานวันลอยกระทง โดยคณะครูอาสาได้จัดเตรียมงานก่อนวันจริงคือ ทำกระทงสำหรับขายภายในงาน ทำบอร์ดติดภายในงานบนเวทีขนาด 4 บอร์ดใหญ่ เตรียมโต๊ะสำหรับงานเลี้ยง และในวันจริงมีหน้าที่ควบคุมการแสดงของนักเรียนทั้งการแสดงดนตรีและนาฎศิลป์ หลังจากงานเสร็จสิ้นได้ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบและเช็ดน้ำบริเวณที่เตรียมสำหรับลอยกระทง