ขอเชิญร่วมงานการแสดงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการเรียนรู้ภาคฤดูร้อน “SHOW & SHARE 2020 @ Gold Coast” ของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนวัดสังฆรัตนาราม โกลด์ โคสท์ วันเสาร์ ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนภาษาไทยวัดสังฆรัตนาราม โกลด์ โคสท์ ประเทศออสเตรเลีย