วันอาทิตย์ ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2563 ครูอาสาสมัครฯ นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนภาษาไทย วัดพุทธรังษี ร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีช่วยเหลือวัดป่าพุทธธรรม (ไวซ์แมนเฟอรี่) ที่เสียหายจากไฟป่า ณ "วัดป่าพุทธรังษี ลูเมียห์" ภายในงานมีการทำบุญตักบาตร ออกโรงทาน กิจกรรมสอยดาว ในการนี้โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี ได้นำนักเรียนร่วมแสดงนาฏศิลป์ ชุดระบำอยุธยา และขบวนแห่กลองยาว เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้แสดงความสามารถ ตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยท่านจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ประจำนครซิดนีย์ ร่วมตีกลองยาวในขบวนแห่กับเด็กๆ สร้างความประทับใจให้กับผู้มาร่วมทำบุญและขอร่วมอนุโมทนาบุญกับพี่น้องชาวไทยในครั้งนี้ด้วย