วันพุธ ที่ 1 มกราคม 2563 ครูอาสาโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี นครซีดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ได้ร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ณ วัดพุทธรังสี (แอนนันเดล) หลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ เด็กนักเรียนระดับ 1 ถึงระดับ 4  ของโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี ได้มอบของขวัญปีใหม่ให้กับพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทำบุญ ด้วยการแสดงดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย การละเล่นเด็กไทย และดนตรีพื้นบ้านอีสาน (วงโปงลาง) เป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย สร้างความสุข ความสนุกสนาน และความประทับใจให้กับผู้มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง