ครูอาสาฯ วัดสังฆรัตนาราม โกลด์โคสท์ ออสเตรเลีย ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยบุญบั้งไฟ เด็กๆ ได้เรียนรู้คำศัพท์ การแต่งประโยคและความเชื่อ วัฒนธรรมบุญบั้งไฟ การเซิ้งบั้งไฟ และการเล่นดนตรีประกอบนำมาสู่การจัดการแสดงแห่บั้งไฟ เพื่อนำเสนอผลการเรียนรู้กลางภาคฤดูร้อน พร้อมกับงานผ้าป่าต้นเดือนของทางวัด ซึ่งการแห่บั้งไฟครั้งนี้ ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทำให้ชาวไทยในออสเตรเลียและชาวออสเตรเลียต่างก็ตื่นเต้นกับการเเห่บั้งไฟในครั้งนี้ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือและแนะนำแนวทางจากครูชลธาร มีลา ครูอาสาฯ วัดสุทธาวาส USA