คณะครูอาสาฯ วัดสังฆรัตนาราม เมืองโกลด์โคสท์ รัฐควีนสแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ได้ให้สัมภาษณ์วิทยุชุมชน ภาคภาษาไทย SBS 4EB FM98.1 Brisbbane ได้นำเสนอวัตถุประสงค์ของการเดินทางมาในโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ พร้อมทั้งได้เชิญชวนร่วมงานผ้าป่าต้นเดือน และแห่บั้งไฟ