เมื่อ winter break ใกล้มาถึง คณะครูวัดพุทธานุสรณ์ได้จัดกิจกรรม Merry Christmas and Happy new year ให้เด็กๆ ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 เพื่อเป็นการมอบความสุขให้นักเรียนก่อนปิดเทอม winter break โดยในงานได้มีการแสดงพิเศษจากคุณครูและกิจกรรมพิเศษจากซานต้าแจกของขวัญให้นักเรียนและร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน