เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา วัดพุทธานุสรณ์และโรงเรียนสอนภาษาไทยในวันอาทิตย์ ได้จัดงานน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยในพิธีได้มีการทำบุญตักบาตร ถวายพวงมาลา กิจกรรมการแสดงดนตรี - นาฏศิลป์ ของนักเรียน  และกิจกรรมวันพ่อโดยนักเรียนได้นำพวงมาลัยมากราบคุณพ่อคุณแม่ เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวที ต่อบิดาผู้ให้ชีวิต เป็นการปลูกจิตสำนึกของเหล่าเยาวชนต้นกล้าที่จะเติบโตเป็นเยาวชนที่ดีต่อไปในอนาคต