วันที่ 23-24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ชาวไทยดีซีพร้อมด้วยครูอาสาประจำการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมสร้างกุศลส่งท้ายปีเก่า ตอนรับปีใหม่ ด้วยการร่วมแรงร่วมใจช่วยทำความสะอาด กวาดใบไม้ รอบสนามหญ้าและบริเวณวัด โดยมีคุณคำหวาง  ส่งสมัยวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดสนามหญ้าและต้นไม้ เป็นผู้นำทีม เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดสำหรับเตรียมงานวันปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง