นายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก มอบช่อดอกไม้และรางวัลแด่คณะครูอาสาสมัครจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดวชิรธรรมปทีป ที่มาร่วมแสดงงานวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ นครนิวยอร์ก

ภาพจากข่าวเดลินิวส์