วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2562 ได้มีการจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562  ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอแลนด์ โดยทางสถานกงสุลใหญ่เเห่งนครนิวยอร์กเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ ภายในงานเริ่มด้วยการทำบุญตักบาตร ถวายผ้าไตรจีวร มีการเเสดงจากคณะครูอาสาและนักเรียนโรงพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดวชิรธรรมปทีป ได้แก่ การบรรเลงดนตรีไทย ในบทพระราชนิพนธ์ ใกล้รุ่ง การเเสดงรำ ถวายพระพร  และการเเสดงระบำชุดไกรลาศสำเริง ในช่วงสุดท้ายของงานมีการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ ร่วมถึงจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก