บุญใหญ่สายนที ประเพณีลอยกระทง ดำรงค์ไว้ซึ่งศิลป์ศาสตร์ กฐินพระราชทาน เมื่อวันเสาร์ที่ 10 และวันอาทิตย์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 วัดพุทธานุสรณ์ได้จัดงานประเพณีลอยกระทงและงานกฐินพระราชทาน โดยภายในงานได้มีการจัดซุ้มอาหารไทย 4 ภาค การสอยดาวเพื่อการกุศล ประเพณีการลอยกระทง การปล่อยนกปล่อยปลา การแห่พระราชทานขบวน 4 ภาค การแสดงจากคณะครูอาสา นักเรียนและสภาวัฒนธรรม ได้แก่ การแสดงของนักเรียนภาษาไทย (การขับเสภา,การร้องเพลง,การรำวง,การเต้นประกอบเพลง) การบรรเลงวงมหาดุริยางค์ ชุดวัดพุทธานุสรณ์ด้วยบารมีจักกรีวงศ์ ประพันธ์เนื้อร้องโดยคณะครูอาสา การบรรเลงวงดนตรีพื้นเมือง 4 ภาค การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ กว่า 21 ชุด ได้รับคำชื่นชมจากสภาวัฒนธรรม วัดไทยในเบย์แอเรีย และประชาชนที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก