วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ครูอาสาวัดพุทธาวาสได้จัดสถานที่สำหรับงานวันปิดภาคเรียนและจัดเตรียมกิจกรรมงานคริสต์มาสให้กับนักเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการจัดการสถานที่เและกิจกรรมต่าง ๆ