โรงเรียนพระพุทธศาสนา วัดสุทธาวาส ขอยินดีต้อนรับครูอาสา ครูชลธาร มีลา ครูธนาคาร พรมใย  ครูประจำการ 1 ปี รุ่นที่ 3 ในโครงการสอนภาษาไทย และวัฒนธรรมไทยในสหรัฐอเมริกา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ วัดสุทธาวาส เมือง ริเวอร์ไซด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ออกจากสนามบิน LAX 10.50 น. เดินทางไปรับประทานอาหารร้าน Thai Coconut by kozy korner คุณนฤมล หงษ์ทอง เจ้าของร้านอาหารเลี้ยงต้อนรับครูอาสารุ่น 3 เลี้ยงส่งครูอาสารุ่น 2 ขออนุโมทนาบุญ

 

จากนั้นครูอาสารุ่น 2 มอบของที่ระลึก คุณนฤมล หงษ์ทอง มอบของที่ระลึกกลับไทย ถ่ายรูปร่วมกัน เดินทางกลับวัดสุทธาวาส เวลา 04.30 น. คณะครูอาสารุ่น 2 ครูธนาธรณ์ ฐิติขจร ครูสุกัญญา คนจริง กราบขอขมาพระรัตนตรัย กราบขอขมาคณะพระอาจารย์ โดยพระเดชพระคุณท่านอาจารย์เจ้าคุณพระวิเทศธรรมคุณ ผู้อำนวยการ โรงเรียนพระพุทธศาสนา วัดสุทธาวาสเป็นผู้แทน คณะครูรุ่น 2 ถวายของที่ระลึกแด่พระวิเทศธรรมคุณ และพระวิเทศธรรมคุณให้โอวาทต้อนรับครูอาสา รุ่นที่ 3 และให้ข้อคิดครูอาสา รุ่น 2 ครูอาสารุ่น 2 ถวายของที่ระลึกแด่ พระสมุห์เกรียงศักดิ์ ธญฺญวโร พระครูใหญ่