วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 10.00-18.00น. คณะครูอาสาประจำวัดไทยวอชิงตัน, ดี.ซี. ช่วยกันจัดเก็บชุดและอุปกรณ์สำหรับการแสดงนาฏศิลป์ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยต้อนรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2562-2563นี้ โดยได้รับความช่วยเหลือจากผู้ปกครอง กรรมวัด และคณะสงฆ์ ในการจัดเตรียมห้องว่าง รองรับอุปกรณ์แสดงนาฏศิลป์ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก