เมื่อวันที่ 28 และ 29 กันยายน พ.ศ. 2562 ครูดวงพร มีนุ่น ครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์ โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ได้จัดกิจกรรมอบรม “การแต่งหน้า ทำผม เพื่อการแสดงนาฏศิลป์” โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเรียนรู้ ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการแต่งหน้า ทำผม เช่น การแต่งหน้าเพื่อแก้ไขจุดบกพร่อง เทคนิคในการแต่งหน้า การทำผมในการแสดงนาฏศิลป์ไทย 4 ภาค เป็นต้น ทั้งนี้กิจกรรมได้รับการตอบรับและความร่วมมือจากคณะผู้ปกครองทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี