วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 20.00 น. คณะครูอาสาประจำการวัดไทยวอชิงตัน ดี.ซี. ช่วยกันเข้ารูปเล่มคู่มือปฐมนิเทศ สำหรับพิธีปฐมนิเทศโรงเรียนวัดไทยวอชิงตัน, ดี.ซี. ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 โดยคณะครูอาสาได้จัดทำคู่มือปฐมนิเทศขึ้นผ่านการแนะนำจากพระสงฆ์ฝ่ายการศึกษา กรรมการวัดและครูประจำการรุ่น 35 อย่างใกล้ชิด ทำให้การจัดทำคู่มือปฐมนิเทศสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี