เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 ณ วัดนวมินทรราชูทิศ บอสตัน ทางวัดได้มีการจัดงาน Thai Food & Cultural Fair 2019 เพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยอันงดงามผ่านการแสดงผลงานทางดนตรีและนาฏยศิลป์ของนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โรงเรียนวัดนวมินทรราชูทิศ นอกจากนี้ในงานมีการจำหน่ายอาหารไทยให้แก่ชาวต่างชาติมากมาย โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก สนุกสนาน