เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 คณะครูอาสาประจำการวัดธัมมาราม นครชิคาโก ได้เดินทางจากประเทศไทยสู่สาธารณรัฐอเมริกา เวลา 9.25 น. โดยมีคณะสงฆ์ ผู้บริหารโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ คณะครูอาสาประจำการรุ่น 35และคุณลุงคุณป้าที่น่ารักทุกท่าน มารอต้อนรับอย่างอบอุ่น