วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 วัดพุทธานุสรณ์ ได้จัดงานทำบุญวันสารทไทยและงานเทศน์มหาชาติ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยในเมืองฟรีมอนท์ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ร่วมกันทำบุญให้แก่บรรพบุรุษและร่วมบุญติดต้นกัณฑ์เทศน์ในโอกาสงานเทศน์มหาชาติ ภายในงานมีการจัดตั้งโรงทาน การแห่ขบวนต้นเทศน์มหาชาติ การแสดงดนตรี นาฏศิลปไทยและการฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์โดยคณะครูอาสาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างความอิ่มเอมใจให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก