วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 วัดพุทธาวาส ได้จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันสารทไทย เพื่อให้ประชนชาชนชาวไทย ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนวันอาทิตย์วัดพุทธาวาสได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง มาติกาบังศุกุล ถวายสังฆทานและฟังเทศน์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชนที่ล่วงลับ และมีการบรรเลงดนตรีไทยของครูอาสาฯจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับครูอาสาท้องถิ่น และนักเรียนโรงเรียนวันอาทิตย์วัดพุทธาวาส