เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 19:30 น. ตามเวลาท้องถิ่น คณะครูอาสาโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำวัดพุทธานุสรน์ ได้บรรเลงดนตรีไทยในงานพิธีสวดอภิธรรมอุทิศบุญให้แด่คุณแม่จินดา ธุระหาญ ณ วัดพุทธานุสรณ์เมือง Fremont, CA โดยมีพระราชธรรมวิเทศ ท่านเจ้าอาวาสเป็นประธานในพิธีพร้อมสภาวัฒนธรรมไทยฯ เป็นเจ้าภาพ