วันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2562 คณะครูอาสาฯจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม Moon festival ของ National Taiwan University โดยได้นำการแสดงเซิ้งกระโป๋ไปเผยแพร่สู่สายตาของชาวจีน ภายใต้การดูแลของอาจารย์พะเยา พึ่งวงษ์  ซึ่งได้รับคำชื่นชมและเสียงปรบมืออย่างล้นหลาม นำความภาคภูมิใจมาสู่วัดพุทธาวาส