วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะครูอาสาประจำการ และคณะครูอาสาภาคฤดูร้อน ได้ร่วมกันรดน้ำผักชนิดต่างๆ และตัดผักบุ้ง มัดรวมกันเป็นกำ และนำไปใส่ถัง ไว้สำหรับให้พุทธศนิกชนเลือกซื้อ และทำบุญให้ทางวัดธัมมาราม