เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ร่วมกับวัดธัมมาราม คณะแพทย์และพยาบาลจิตอาสาแห่งนครชิคาโก จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ Annual Health Fair ตรวจสุขภาพประจำปี ” ประกอบไปด้วยการให้บริการตรวจสุขภาพ ทำกายภาพบำบัด การให้คำแนะนำทางการแพทย์ และคำแนะนำด้านประกันสุขภาพ

โดยคณะครูอาสาประจำการ และคณะครูอาสาภาคฤดูร้อน ได้มีโอกาสได้ช่วยงาน เริ่มตั้งแต่ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม เป็นการจัดสถานที่ จัดโต๊ะ เช็ดโต๊ะ ปูโต๊ะ รวมไปถึงจัดสถานที่ ทำห้องเรียนให้เป็นห้องตรวจโรค คณะครูอาสาภาคฤดูร้อน ได้ทำความสะอาดห้องเรียน และจัดห้องเรียนตามคำแนะนำของผู้จัดงาน นอกจากนี้คณะครูภาคฤดูร้อน ต้องย้ายของของตนภายในห้องนอนออกทั้งหมด และทำความสะอาดห้องนอนของตน เพื่อทำห้องนอนของตน เป็นห้องตรวจด้วย นอกจากการจัดการสถานที่แล้ว ในวันงานคณะครูทั้ง 6 ท่าน ยังมีโอกาสได้ช่วยในส่วนของอาหาร ตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไป ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมอุปกรณ์ การทอดไข่ดาว จำนวนมากกว่าร้อยห้าสิบใบ การทำอาหารหม้อใหญ่ สองหม้อ เพื่อแจกแขกผู้มาร่วมงาน การจัดทำข้าวกล่อง เพื่อแจกทีมงานคณะแพทย์และพยาบาล จำนวนมากกว่าร้อยห้าสิบกล่อง ตักข้าวต้มให้กับผู้มาเข้ารับการตรวจ ตั้งแต่ 7 โมงเป็นต้นไป จำนวนมากกว่า 50 ถ้วย และตักอาหารให้กับผู้เข้าร่วมงาน ในช่วงบ่าย บรรยากาศภายในงานผ่านไปด้วยความเรียบร้อย