เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 พระสงฆ์ในนครชิคาโก เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก โดยมีนางสาวศิริพร ตันติปัญญาเทพ รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกลสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งคณะครูอาสาประจำการ และคณะครูอาสาภาคฤดูร้อน ได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีด้วย