วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 18.00 น. ประธานคณะกรรมการครูและผู้ปกครองโรงเรียนวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ได้พาคณะครูอาสาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. เข้าร่วมงานเลี้ยง “เอกอัครราชทูตพบปะชุมชนไทย” ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. โดยมีการแนะนำครูอาสาให้กับท่านเอกอัครราชฑูตและบุคคลภายในงาน ทั้งนี้ ครูอาสาได้พบปะพูดคุยเพื่อสานสัมพันธ์ก่อนปฏิบัติหน้าที่ และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก นับเป็นเกียรติแก่ครูอาสาอย่างยิ่ง