ครูอาสาประจำการจากโครงการส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมในต่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินทางถึงวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.  เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562  โดยมีนางสาวนลชนก พิมพ์เพี้ยน ครูภาษาไทย และนางสาวศศิยนันท์ รัตนภพ ครูดนตรีไทย  ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะครู และผู้ปกครอง ในช่วงเย็นของวันเดียวกันได้เข้ากราบนมัสการพระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี) เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของครูอาสา