วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น ครูอาสาประจำการ จากโครงการส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 36 มีนายพงศกร สุวรรณ ครูอาสาสอนวิชาภาษาไทย และนายธนัฐพงศ์ ชื่นสุวรรณ ครูอาสาสอนดนตรีไทย ได้มาถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติดัลลัส-ฟอร์ตเวิร์ธ โดยมี พระราชกิตติวิมลและคุณครูจริมจิต สร้อยสมุทร ครูอาสาภาคฤดู ให้การต้อนรับและแนะนำวัดพุทธดัลลัสให้ครูอาสาประจำการได้เรียนรู้และปรับตัว เพื่อที่จะได้เป็นเด็กวัดและครูอาสาได้อย่างเต็มที่ต่อไป