วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนวัดซานฟรานธัมมาราม ได้จัดงานรับสัมฤทธิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน ที่ Koret Auditorium San Francisco Public Library โดยมีท่านรองศาสตราจารย์พัชรี วรจรัสรังสี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรรมการศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และยังมีผู้แทนมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ อาจารย์กิตยาการ อิศรางกูร ณ อยุธยา มาร่วมให้กำลังใจในความสำเร็จของนักเรียนอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีไทยของครูอาสาสมัครและนักเรียนโรงเรียนวัดซานฟรานธัมมาราม การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังได้รับคำชมจากผู้ปกครองและผู้เข้าชมอย่างล้นหลาม