วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ผู้บริหารโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดธัมมาราม ร่วมกับคณะครูอาสาประจำการ และคณะครูอาสาภาคฤดูร้อน ได้รับเกียรติได้เข้าพบ คุณศิริพร ตันติปัญญาเทพ รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ นครชิคาโก ณ สถานกงสุลใหญ่ นครชิคาโก เนื่องในโอกาสที่ท่านรองกงสุล ต้องการที่จะกล่าวต้อนรับ และกล่าวขอบคุณ ที่คณะครูอาสาได้อุทิศตน และทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อวัดและชุมชน