วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดธัมมาราม ภาคฤดูร้อน ได้จัดกิจกรรม “งานวันกีฬาสี วันดี ๆ ของครอบครัว” ขึ้น โดยแบ่งเป็นสองทีม คือทีมสีม่วงและทีมสีเขียว ประกอบไปด้วยการแข่งขันในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การแข่งขันชักเย่อ การแข่งขันเก้าอี้ดนตรี การแข่งขันเติมน้ำให้เต็มถัง การแข่งขันแต่งหน้า – แต่งตัวแม่ลูก การแข่งขันตำส้มตำ การแข่งขันกู้ระเบิด

โดยคณะครูอาสาประจำการและภาคฤดูร้อน ได้ร่วมมือกันในการจัดเตรียมงาน เริ่มตั้งแต่การประชุมเกี่ยวกับรูปแบบงาน ตารางเวลาภายในงาน กิจกรรมที่มี และการแบ่งหน้าที่ในการทำงาน จากนั้นต่างฝ่ายต่างจัดเตรียมอุปกรณ์ และเตรียมความพร้อม ช่วยกันวางแผนจัดสถานที่และตกแต่งเวที แล้วยังเป็นผู้จัดเก็บอุปกรณ์และสถานที่อีกด้วย นอกจากนี้คณะครูอาสาประจำการ ได้มีโอกาสเป็นแม่สีที่ให้ความช่วยเหลือและควบคุมแต่ละทีม แล้วยังเป็นคณะกรรมการกลาง ผู้ตัดสินแพ้ – ชนะ และเตรียมความพร้อมในหลาย ๆ ส่วนภายในงาน เป็นผู้สาธิตการเล่นเกมแต่ละเกม และเป็นพิธีกรในบางช่วง จากการร่วมมือกันของทุกฝ่าย ทั้งคณะครูอาสา ผู้ปกครองและนักเรียน ทำให้กิจกรรมวันกีฬาสีสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มีแต่ความสนุกสนานและรอยยิ้ม