เนื่องในพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โรงเรียนวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. ได้จัดให้มีกิจกรรม “แม่ลูกผูกพัน” โดยให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับฟังโอวาทจากพระสงฆ์  จากนั้นเป็นพิธีประกาศเกียรติคุณแม่อาวุโส โดยมีนางสาวบุศรา กาญจนาลัย อุปทูต ณ กรุงวอชิงตัน เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและดอกไม้ให้แก่คุณแม่อาวุโส ซึ่งคุณแม่อาวุโสของโรงเรียนวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี ภาคฤดูร้อนปี 2562 คือคุณแม่อุไร  นามบุญมี  ต่อด้วยมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดแข่งขันกิจกรรมวันแม่ทั้งหมด 5 กิจกรรม และปิดท้ายด้วยพิธีกราบแม่ มอบดอกมะลิแด่คุณแม่และร่วมกันร้องเพลงค่าน้ำนม บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นเป็นอย่างมาก