วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ นครไครสเชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ มีการจัดงานถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา" ซึ่งมีการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โดยได้รับความชื่นชมจากคณะสงฆ์และชุมชนชาวไทยในนครไครสเชิร์ชเป็นอย่างดี