วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพุทธาวาส จัดงานพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักเรียนภาคฤดูร้อน โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรม สวดมนต์บูชาพระ บทสวดบูชาครู นักเรียนนำพานมาไหว้ครูและมีการผูกข้อมือรับขวัญจากผู้อาวุโส จากนั้นกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน