วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ครูอาสาภาคฤดูร้อนโรงเรียนพุทธศาสนาวัดพุทธวราราม นครเดนเวอร์ ได้ร่วมจัดงานวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ภายในงานมีการทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ฟังพระธรรมเทศนา ชมการแสดงจากคณะครูและนักเรียน แห่เทียนพรรษาและพิธีเวียนเทียน โดยครูอาสาได้นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงจำนวน 3 ชุด ได้แก่ ระบำดอกบัว รำออนซอนอีสานและเต้นเพลงฉันเป็นคนไทย จากนั้นได้พานักเรียนร่วมเดินขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา ซึ่งทุกชุดการแสดงถือว่าเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ศิลปะการแสดงของไทยและการร่วมเดินขบวนแห่เทียนก็เป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยอีกทางหนึ่งเช่นกัน