วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ครูอาสาโรงเรียนวัดซานฟรานธัมมาราม ได้จัดงานวันไหว้ครูประจำปี โดยมีตัวแทนนักเรียนนำกล่าวคำบูชาครู และร่วมกันแสดงดนตรีไทยเพื่อเป็นการขอบคุณครู อีกทั้งยังมีการฟังเทศน์จากท่านเจ้าอาวาส เพื่อนำหลักคำสอนไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่น