วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 คณะครูอาสาประจำการ ร่วมกับคณะครูภาคฤดูร้อน วัดธัมมารามช่วยพระสงฆ์ในการทำป้ายงานแต่งงานที่จะมาจัดพิธี ณ วัดธัมมาราม