กิจกรรมวันไหว้ครู สู่การเรียนรู้วัฒนธรรมไทย วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ วัดธัมมาราม ชิคาโก ได้จัดพิธีไหว้ครู ฝากตัวเป็นศิษย์ ผูกแขนรับขวัญ โดยมีพระวรญาณวิเทศ เป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน