วันที่ 18 และ 20 มิถุนายน 2562 คณะครูอาสาทั้งประจำการ และภาคฤดูร้อน วัดธัมมาราม ชิคาโก ร่วมกันปลูกต้นพริกขึ้นเป็นจำนวนมาก รวมทั้งปลูกดอกไม้ที่หน้าประตูทางเข้าวัด ซึ่งหลังจากที่ได้ลงต้นพริก ก็มีการรดน้ำในทุก ๆ วัน ยกเว้นในวันที่มีฝนตก ยังรวมไปถึงการลงปุ๋ยและการถอนวัชพืชออกจากแปลง