วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 คณะครูอาสาประจำการ 1 ปี ร่วมกับคณะภาคฤดูร้อน วัดธัมมาราม ช่วยคุณป้าจัดเตรียมอาหารสำหรับแจกให้กับแขกผู้มีเกียรติหลังพิธีสวดอภิธรรมศพ และเมื่อเสร็จสิ้นพิธี คณะครูได้ช่วยกันจัดเก็บอาหารให้เรียบร้อย จากนั้นในวันถัดไปคณะครูได้มีโอกาสช่วยกันจัดเก็บสถานที่หลังเสร็จสิ้นพิธี