วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 คณะสงฆ์และครูอาสาประจำการ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ได้เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน city of Riverside ภายในงานครูอาสาได้แนะนำตัวและโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดสุทธาวาสเกี่ยวกับการเรียนการสอนและทำความรู้จักกับผู้ใหญ่ในเมืองริเวอร์ไซด์ ถือเป็นการเพยแพร่ชื่อเสียงของโรงเรียนให้กับชุมชนได้รู้จักโรงเรียนมากขึ้น ซึ่งได้รับคำชื่นชมและสนใจจากผู้คนมากขึ้น